Perancangan Buku Bergambar Tentang Jenis Pertunjukan Barongsai

Ervansyah Tedjaseputra, Erandaru Erandaru, Ryan Pratama

Abstract


Barongsai adalah pertunjukan tarian tradisional di China, yang menggunakan kostum yang menyerupai seekor singa. Petunjukan Barongsai sudah banyak dikenal dan disukai oleh masyarakat di Indonesia. Dibalik pertunjukan Barongsai tersebut terdapat nilai dan makna-makna yang dapat dipahami oleh anak-anak. Namun untuk mencari informasi tentang barongsai sedikit susah melalui media buku, sehingga anak-anak kurang mengenal dan mengerti makna dibalik pertunjukan tersebut.

Tujuan perancangan buku  bergambar ini adalah untuk membantu memperkenalkan Barongsai dan jenis pertunjukannya untuk anak usia 6 tahun yang terdapat dalam sebuah perkumpulan Barongsai. Dengan cerita yang sederhana namun mendidik dan memberikan makna pada setiap Barongsai, anak-anak diharpakan juga merngerti peran mereka dalam pertunjukan Barongsai. Buku bergambar yang menggunakan teknik digital ini juga sekaligus mengajarkan anak, untuk rajin berdoa dan berusaha keras untuk meraih apa yang mereka inginkan.


Keywords


Buku Bergambar, Barongsai, teknik komputer, ilustrasi.

References


CNN Indonesia. (18 Februari 2014). Asal-usul Baronsai Si Pengusir Roh Jahat. Retrieved from: http://www.cnnindonesia.com/gaya- hidup/20150218122625-269-33073/asal- usul-barongsai-si-pengusir-roh-jahat/.

Eka Sam. (19 Januari 2014). “Buku Cerita bergambar Bilingual Legenda Ajisaka untuk anak- anak”.

Fungsi Barongsai. (2012). Retrieved from: http://www.dckliondance.com/about- us/fungsi-barongsai/.

Isadarina Br. Ketaren. (2005-2006). “Peranan Musik Pada Atraksi Barongsai Group Maha Vihara Maitreya Komplek Cemara Asri Medan” .

Januar. (17 July 2012). Belajar Madarin. Retrieved from: http://www.bahasamandarincenter.com/belaj ar-bahasa-mandarin-tentang-warna/.

Kusumo, Arto. Interview. 16 Agustus. 2015.

Kesenian Barongsai. (24 June 2012). Retrieved from: http://www.tionghoa.info/barongsai/

Kusumaningtyas Diah Ayuk. (2009). Peran Seni Pertunjukan Barongsai dalam pengembangan wisata budaya di kota Surakarta.

“Sejarah Seni Tari Barongsai”. (2012). Retrieved from: http://www.fobi.or.id/list-info/61- sejarah-seni-tari-barongsai.html

Santoso, Hari. (2008). Membangun Minat Baca Anak Usia Dini Melalui Penyediaan Buku Bergambar. Malang.

Valerie Guidoux. (2013). “Sopan Santun”. Paris, France.

Wijaya, Adelia. (2005-2006). “Pengenalan singkat tentang pemain barongsai etnis non tionghoa di malang”. Surabaya.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.